Pukk, Maksingrus, Sand og mer!

Utsalg

Utsalg av maskingrus,  pukk, kult og knust asfalt.

Prisliste

Henting / Levering

Kan lastes på lastebil, traktor eller bilhenger.
Kan også leveres direkte til kunde.

Deponi

Mottak av ikke forurensede masser til deponi.

Betjening

For henting/levering av masse til deponi kontakt Sveinung.
Telefon: 913 39 333

Varelager

Flere fraksjoner på lager, andre kan leveres på forespørsel.

© Kopirett - Drivenes Pukk AS